30 de juliol de 2016

Els vèrtex geodèsics

Els vèrtex geodèsics son punts del territori dels quals s'ha mesurat l'emplaçament (latitud, longitud i altitud) amb gran precisió i es materialitzen sobre el terreny amb senyals. Serveixen per referenciar exactament una posició geogràfica.

Mitjançant la triangulació de vèrtexs geodèsics es poden construir mapes topogràfics tant nacionals com regionals. El conjunt de vèrtexs geodèsics formen xarxes geodèsiques, aquestes serveixen per donar una alta precisió a la cartografia.

Del fet de posar senyals geodèsics sobre un territori s'anomena monumentació, ja que el senyal en si es sol col·locar sobre una base i el conjunt del senyal i la base rep el nom de monument.

La tipologia de monuments geodèsics varia en funció de la institució responsable i de la xarxa geodèsica a la que pertany.


A Catalunya tenim 13 models de monuments geodèsics. Aquests surten de la combinació de les dos entitats competents per generar cartografia oficial, que tenen senyals diferenciades:
- el Instituto Geografico Nacional (IGN), depenent del Gobierno de España,

- i l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), depenent de la Generalitat de Catalunya.


Existeixen senyals diferents, en funció del lloc on s'han d'instal·lar:
- Placa ICC: placa d'alumini de 10cm de diàmetre amb les inscripcions: [Generalitat de Catalunya]+[Institut Cartogràfic]+[Senyal Geodèsic]+Codi numèric d'identificació de 9 xifres.

- Clau ICC: clau d'acer inoxidable amb la cabota formada per un tronc de piràmide de 4cm de diàmetre superior i 3cm de diàmetre inferior, amb les inscripcions: [Institut Cartogràfic de Catalunya]+[Senyal Geodèsic]+codi numèric d'identificació de 9 xifres.

- Clau IGN: clau semiesfèric d'acer.

- 2 tipologies de pilar diferents: pilar cilíndric de formigó de 1,20m d'altura: de 30cm de diàmetre i de 40cm de diàmetre.

- Dau de pedra o formigó.


Amés, cada tipus de senyal por estar enganxat en diferents tipus de bases:  sobre roca o paviment, fita de terme, base de formigo, ...

Els monuments geodèsics pertanyents al IGN sovint porten una placa annexa a la base amb la inscripció: [Instituto Geográfico Nacional]+[Vértice geodésico]+ [La destrucción de esta señal está penada por la ley].

Tots aquest senyals estan organitzats en 3 xarxes geodèsiques jerarquitzades. Aquestes xarxes són la Red de Primer Orden (RPO), la Red de Orden Inferior (ROI) i Xarxa Geodèsica Utilitària de Catalunya (XU).

D'aquestes 3 xarxes, només la xarxa utilitària depèn del ICC i comprèn exclusivament el territori català, les altres son dependents del IGN i comprenen tot el territori espanyol.

A nivell quantitatiu, les xarxes estan formades per més de 15000 vèrtex. A més, cada any s'amplien en algunes zones el nombre de vèrtexs geodèsics per donar un millor servei cartogràfic.

Tots aquests vèrtexs geodèsics formen la Xarxa Geodèsica Nacional i han constituït la materialització pràctica del Sistema Geodèsic de Referència European Datum 1950 (ED50) utilitzat en cartografia per indicar coordenades.  

L'IGN posa a la nostra disposició un cercador de vèrtexs geodèsics en el qual es pot trobar la informació detallada de cada un d'ells: http://www.ign.es/ign/layoutIn/geodesiaVertices.do

A la web  "Mapa de Bolsillo" tenim un interessant mapa interactiu amb la ubicació de cada vèrtex geodèsic i la seva informació: http://mapadebolsillo.com/red-de-vertices-geodesicos-en-espana/
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Bonviure sempre intenta crear un clima de relacions favorable, per això et demanem que no publiquis cap comentari que pugui ser ofensiu.

Gràcies!