3 d’agost de 2013

Menorca, reserva de la biosfera


La UNESCO declarà Menorca com a reserva de biosfera el 8 d'octubre de 1993, atès l'alt grau de compatibilitat aconseguit entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació del patrimoni i d'un paisatge que ha mantingut, i continua mantenint avui, una qualitat excepcional.

Menorca és un territori intensament humanitzat, amb un paisatge rural tradicional molt ric. Allotja una notable diversitat d'hàbitats mediterranis, on habiten espècies animals i plantes exclusives de l'illa, algunes de les quals en perill d'extinció.

Arreu del món hi ha més de 400 reserves de biosfera on s'experimenta amb el concepte de desenvolupament sostenible. Són llocs on l'activitat humana es desenvolupa de forma compatible amb la conservació dels recursos naturals i del patrimoni cultural.
Amb una superfície aproximada de 700 km2 i 200 km de costa, Menorca es divideix administrativament en vuit municipis i allotja una població censada d'uns 94.875 habitants (any 2011). La preponderància del turisme, que en les darreres dècades s'ha convertit en el principal recurs econòmic de l'illa, explica la forta estacionalitat de la pressió humana, ja que ocasionalment s'arriben a acollir més de 160.000 persones.

Menorca és la més septentrional i oriental de les Illes Balears, a més de la més plujosa (prop de 600 mm a l'any) i influenciada per vents persistents. De forma allargada i lleugerament rectangular, s'estén d'est a oest al llarg d'uns 53 km i presenta una orografia de poca alçària. La seva cota màxima és de 358 m (el Toro).
El Consell Insular de Menorca, responsable institucional de la reserva, ha optat per la sostenibilitat, per tal que les futures generacions d'habitants i residents puguin seguir gaudint dels recursos naturals i de la bellesa paisatgística de què disposem avui. Per aquesta raó, s'actua amb precaució sobre el territori, per mantenir a llarg termini la qualitat de vida i els valors ambientals que han merescut la declaració de la UNESCO.

Com a reserva de biosfera, aquests són els reptes:

 Afavorir la conservació de les activitats que mantenen el paisatge tradicional i evitar les que el puguin degradar. Vetllant per la sostenibilitat i regulant el creixement urbanístic, alhora que es promouen bones pràctiques.

 Reforçar la conservació dels ecosistemes naturals i de la fauna i la flora autòctones. Per això es duen a terme campanyes d'eradicació de la flora invasora, es protegeixen les espècies amenaçades i els hàbitats més singulars, com és el cas de les basses temporals, i es duen a terme projectes de restauració ambiental.
  Aprofundir en el coneixement de la riquesa natural i cultural. Per això es porta a terme la investigació sobre el patrimoni arqueològic i natural.

  Gestionar ambientalment el litoral i les platges, que són la base de l'activitat turística, mitjançant la protecció dels ecosistemes dunars i marins.
  Minimitzar l'impacte ambiental de les activitats humanes quotidianes

Amb la col•laboració de la societat menorquina, d'algunes ONG i d'empreses de l'illa, han cercat estratègies per preservar el patrimoni natural i cultural de l'illa.

Els diversos instruments normatius de protecció territorial, aprovats principalment en la darrera dècada, han comportat que a Menorca coexisteixin diferents figures de protecció del territori i dels espais naturals, que a tall de síntesi es poden resumir en:
• Parc Natural de s’Albufera des Grau, creat l'any 1995 i ampliat el 2004.

 •Àrees naturals d'especial interès  i àrees rurals d'interès paisatgístic.
 •Alzinars protegits

•Àrees amb alt grau de protecció (zones humides, barrancs, sistemes dunars, etc.).
•Reserva marina del nord de Menorca.

Patrimoni històric
El model de gestió del patrimoni històric a Menorca no pot desvincular-se del procés de declaració de l’illa com a reserva de biosfera, que des del primer pas va tenir en compte el patrimoni històric.

S’havien de preveure dos aspectes: 

* L' impacte de l'adequació sobre els béns i el seu entorn
* Els possibles conflictes d'interessos amb propietaris i pagesos.

Protecció, salvaguarda i conservació del patrimoni històric
Des dels anys noranta funciona a l'illa un conveni sense el qual no seria possible la visita dels principals monuments. Es tracta del conveni que signen els vuit ajuntaments i per al manteniment d'una xarxa formada actualment per 41 llocs.

D'altra banda, falta encara un major coneixement del que és i significa el patrimoni històric, de la importància que té i de les repercussions que la seva conservació comporta per al gaudi de l'entorn i del paisatge que hem heretat.
Difusió i interpretació

El Departament de Cultura va crear l'any 2000 la Xarxa Menorca Monumental. Es tracta d’una xarxa de monuments visitables que té per objectiu explicar i difondre el patrimoni cultural de Menorca. Es tracta de promoure les visites, de manera que permeti al visitant gaudir del patrimoni històric i al mateix temps es pretén extreure un rendiment social d'aquest, que ha de tenir un paper fonamental en el desenvolupament econòmic sostenible de Menorca en el marc de la reserva de biosfera.

La Xarxa Menorca Monumental està integrada per monuments i centres de visita, de diferent categoria i titularitat, tant pública com privada: museus i col•leccions museogràfiques, jaciments arqueològics, monuments arquitectònics i béns etnològics.
Desenvolupament local

En el marc de la reserva de biosfera de Menorca s'ha fet una gran aposta per la millora de la qualitat de vida a les zones rurals i per la diversificació de l'economia rural com a eina per avançar cap al desenvolupament sostenible del territori rural de l'illa. Tot això amb l'esperit de difondre els valors del camp de Menorca.

Actualment els consumidors i comerciants valoren els productes produïts i elaborats en un territori. Aquests han de satisfer les inquietuds des de nombrosos punts de vista: socials, mediambientals, benestar dels animals, etc. Hi ha consumidors a totes les parts del món que reclamen gust, tradició i autenticitat dels productes que compren.
Un dels aspectes clars que han d'afrontar els productors és la diferenciació d'aquests aliments,  el que anomenem col·loquialment denominacions de qualitat.

En el cas de Menorca s'ha apostat clarament per aquest tipus de proteccions:

          El formatge Maó.

          El vi Illa de Menorca

        L'emblemàtic gin de Maó

      La raça autòctona de vaca menorquina amb la marca Vermella Menorquina

         La mel amb la marca Mel d'm'.

 


Informació extreta de la web del Consell Insular de Menorca

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Bonviure sempre intenta crear un clima de relacions favorable, per això et demanem que no publiquis cap comentari que pugui ser ofensiu.

Gràcies!