27 de setembre de 2018

Concurs Fotogràfic Bonviure 2018


BONVIURE TREK convoca un concurs de fotografia de viatge per a tots aquells que viatgem junts.
Deixeu anar la vostra creativitat, gaudiu i compartiu amb tots plegats els vostres millors records.

BASES:
1.Podran participar en aquest concurs fotogràfic aquelles persones que hagin contractat un o més d’un viatge amb Bonviure Trek a partir de 1 de Novembre del 2017 i fins al 31 d'Octubre de 2018. 

2.Les fotos han de ser pròpies del participant i fetes durant algun dels viatges realitzats en el període esmentat. El nom i dades de contacte del participant s’hauran d’adjuntar en el moment d’enviar-les així com el nom del viatge que pertanyen les fotos.

3.Els participants hauran de ser majors d’edat dins la CEE.

4.No entraran en el concurs les persones no físiques, es a dir, associacions o empreses. Tampoc podran formar part del concurs guies i altre personal de Bonviure Trek.

5.S'admet fins un màxim de 5 fotografies per participant i per viatge. Aquestes han de ser inèdites -també s'acceptaran les fotos que hagin estat exposades al facebook de Bonviure Trek i hagin estat realitzades pel concursant- originals i no han d'haver estat premiades amb anterioritat. Cap tercera part pot tenir llicència o drets sobre les imatges presentades al concurs.

6.Les imatges han de presentar-se en format digital, amb un pes mínim de 1Mb i màxim 5Mb, a 300 dpi de resolució i guardades en format JPG o TIFF. S'acceptaran retocs fotogràfics però no fotomuntatges. Qualsevol fotografia que no compleixi aquests requisits serà exclosa del concurs. No s’admetran fotografies amb marques d’aigua impresa.

7.El termini d'entrega de les fotografies és fins el 04 de Novembre de 2018El resultat del concurs es farà públic al nostre facebook  https://www.facebook.com/Bonviure abans del 30 de Novembre de 2018

8.Les fotografies presentades quedaran en poder de Bonviure Trek, qui podrà exposar-les, publicitar-les i editar-les en qualsevol tipus de material divulgatiu i/o promocional, sense que l'autor pugui reclamar cap dret ni compensació econòmica pel seu ús.

9.Ens heu de fer arribar les fotografies a la següent adreça de correu electrònic: fotoconcurs@bonviure.com amb el vostre nom i cognoms, viatge al qual pertany la fotografia, data quan es va realitzar el viatge i títol de la fotografia presentada. No entraran en concurs fotografies enviades a altres adreces.

10.La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de totes i cadascuna de les bases, així com la decisió inapel·lable del jurat. En cas que el jurat dictaminés que la qualitat de les fotos no s’avé amb el premi pot deixar algun premi desert, en aquesta circumstància el mateix jurat posaria igualment un premi de compensació.


PREMIS:
1.PRIMER PREMI: 500 €. A descomptar en qualsevol viatge de més de 10 dies, entre 01/12/2018 i 30/11/2019, , publicat a www.bonviure.com, o bé en diferents viatges del mateix període que sumin en total 10 o més dies (en la suma de viatges fins a comptar els 10 dies no compten els viatges d’un sol dia).

2.SEGON PREMI: 300 €. A descomptar en qualsevol viatge de més de 6 dies, entre 01/12/2018 i 30/11/2019, publicat a www.bonviure.com, o bé en diferents viatges del mateix període que sumin en total 6 o més dies (en la suma de viatges fins a comptar els 6 dies no compten els viatges d’un sol dia).

3.TERCER PREMI: 200 €. A descomptar en qualsevol viatge de 4 dies o més, entre 01/12/2018 i 30/11/2019, publicat a www.bonviure.com , o bé en diferents viatges del mateix període que sumin en total 4 o més dies (en la suma de viatges fins a comptar els 4 dies no compten els viatges d’un sol dia).

CONDICIONS PREMI CONCURS FOTOGRÀFIC
1.El premi només podrà ser utilitzat pel guanyador/titular del concurs “Concurs Fotogràfic Bonviure Trek 2.018" organitzat per Bonviure Trek

2.No es podrà traspassar el premi a terceres persones.

3. Només es concedirà un premi per participant. Si un participant obté més d’un premi en la votació popular a Instagram, se li donarà el premi de més import, de manera que l’altre o altres premis passaran al classificat/s immediatament posteriors.

4.S’haurà de fer ús del premi exclusivament en viatges del període que va des de l’ 1 de desembre de 2018 fins el 30 de Novembre de 2019

5.El premi no s’entregarà en cap cas en efectiu sinó que es descomptarà del preu del viatge o dels viatges escollits i publicats a la web: www.bonviure.com

6.Les fotografies guanyadores del concurs es faran públiques al nostre Facebook https://www.facebook.com/Bonviure   la setmana del 26 de Novembre de 2018 i els guanyadors donen dret a la publicació del seu nom per part de Bonviure Trek en les seves pàgines oficials i blog.

JURAT
El jurat d'aquest premi està format per l'equip de Bonviure Trek i professionals del món de la fotografia. La persona física que té accés al nom del participant al que correspon cada imatge no formarà part del jurat per tal de garantir-ne la imparcialitat.
Aquest jurat escollirà un conjunt de fotografies com a finalistes. Aquestes finalistes es publicaran a l’Instagram de Bonviure ( www.instagram.com/bonviuretrek  ) per a escollir entre tots les 3 que tinguin més “m’agrada”

PERÍODE D’ENVIAMENT I E-MAIL D’ENVIAMENT
A partir d’ara mateix fins el 4 de Novembre. No cal que espereu al dia 4 , podeu enviar-les ara mateix a fotoconcurs@bonviure.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Bonviure sempre intenta crear un clima de relacions favorable, per això et demanem que no publiquis cap comentari que pugui ser ofensiu.

Gràcies!